Home Over ons

Welkom op de website van

Garage Goetmaekere

Wednesday
Jun 20th
 • Registreer
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Zoeken

GDPR

 

Beste klant

Vanaf 25 mei 2018 treden de nieuwe Europese privacyregels in werking.
Het gaat om de zgn. General Data Protection Regulation, afgekort ‘GDPR’.
De Europese wetgeving die nieuwe, strengere privacyregels vastlegt en vervangt de nationale privacywetgeving
van alle Europese lidstaten.
Deze wet geldt zowel voor eenmanszaak, winkel, KMO of Multinational.

Ons bedrijf hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over(welke gegevens we verzamelen)
hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Goetmaekere bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de

verwerking van uw persoonsgegevens;

passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat

de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen

wijzen en deze respecteren.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.
(onder andere gebied van boekhouding)

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens,

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Goetmaekere Bruno

Jean Jaureslaan 56

9050 GENTBRUGGE

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Telefoon : 09/230 30 40